İnteryay Nedir ?

İnternet üzerinde yayıncılık yapmanızı sağlayan dijital platformdur. İnteryay ile, gazete, dergi gibi mevcut bir yayınınızı internette yayınlayabileceğiniz gibi, sadece Internet’ten yayınlanan bir dergi veya gazete de oluşturabilirsiniz…

interyay-nedir

İnteryay'ın Avantajları

avantajlar Yayın sahibi açısından İnteryay, özgür ifade ve interaktif iletişimle birlikte geniş kitlelere erişim, reklam potansiyeli ve sürekli gelişim imkanı sunarak yeni bir mecra oluşturur.
avantajlar Reklamcılar açısından İnteryay'ın sağladığı geniş kitleye erişim, hareketli görüntüyle desteklenen reklam olanakları ve reklam yönetimindeki esneklik, reklam etkinliğini ölçme ve değerlendirmeyi daha etkili hale getirir.
avantajlar Yazarlar ve editörler açısından İnteryay, içeriği geniş kitlelerle paylaşma ve interaktif iletişim imkanı sunarak okuyucu katılımını artırır ve içeriğin hızlı ve esnek bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.
avantajlar Okuyucu açısından İnteryay, her an erişilebilir ve güncel içerik sunarak kullanıcılara kendilerini ifade etme ve bilgi paylaşma imkanı sağlar, böylece yayın içeriği aktif bir şekilde paylaşılıp tartışılabilir hale gelir.

İnteryay'ı Kimler Kullanabilir ?

Haber Portalları
Dergiler
Gazeteler
TV Kanalları
Radyolar
Sivil Toplum Örgütleri
Eğitim Kurumları
Sendika Yayınları
Kooperatifler
Ajanslar
Site Yayınları